0346-556736

Méditation

Eugene Carrire
(Gournay-sur-Marne, Frankrijk 1849-1906 Parijs)

Mditation
23,6 x 15,3 cm
Lithographie, 1893, gesigneerd "Eugne Carrire" en " Gustave Geffroy mon ami" op de steen
Lit.: Loys Delteil, Le peintre-graveur illustr : the graphic works of nineteenth and twentieth century artists : an illustrated catalog, New York, 1969, no. 14
N.B.Carrire begon zich rond 1890 serieus met de litho bezig te houden. In 'Nouveau-n au bonnet' paste hij de techniek toe, die in zijn grote portretten verder geperfectioneerd zou worden. Door een ruim gebruik van tusche en krabmes, schuurpapier en flanel, bereikte hij het merkwaardige effect dat aan de zwartekunstmethode (mezzotint) eigen is. Zijn dochters, maar ook bevriende kunstenaars, komen uit de duisternis naar voren, zonder dat men precies kan uitmaken waar zij zich bevinden of waar het licht vandaan komt. Uit het diepe zwart licht het gelaat op van een moeder met kind, of gezicht en handen van de boetserende Rodin. Dank zij de hulp van de drukker Duchtel kon hij het clair-obscureffect nog groter te maken: hij gebruikte daarvoor twee stenen, die dezelfde tekening met iets verschillende toon afdrukten. Enkele details van een gezicht zijn voldoende om het karakter te analyseren. "Het menselijk gelaat is geen afgietsel, maar een bronzen sculptuur van binnnen en buiten uit bewerkt", was n van Carrires uitspraken.
Afkomstig uit l'Artiste.
Prijsklasse: € 500 - 1000

© 2024 Pygmalion Beeldende Kunst - Ontwerp feeb.nl - Techniek & Hosting Antenna        Privacyverklaring
//